Mededelingen

Een Gelukkig en Gezond 2020

Het bestuur van de VvGH wenst u en uw dierbaren een gelukkig, vredig en gezond 2020! Wij hopen van harte dat het jaar 2020 rust en duidelijkheid gaat brengen in de pensioendiscussie om zo tot een stabiele en voor alle partijen acceptabele overeenkomst te komen. Tot ziens in 2020. Namens het bestuur van de VvGH [...]

2020-01-02T09:32:57+00:0031 december 2019|

Vertegenwoordiging Verantwoordingsorgaan

Vic Teunissen stopt per 31 december 2019 als lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de gepensioneerden. Vic heeft ons ruim 7 jaar vertegenwoordigd, eerst binnen het toenmalige Deelnemersorgaan en daarna binnen het VO. Wij danken Vic voor de passie waarmee hij zijn rol binnen het VO heeft vervuld en wensen hem succes in de nieuwe [...]

2020-01-02T19:54:29+00:0031 december 2019|

“Koepel Gepensioneerden”

Fusie KNVG en NVOG per 1 januari 2020 De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) zullen vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven gaan onder de naam: ‘Koepel Gepensioneerden’. Grootste ouderenorganisatie Door de fusie van onze organisaties ontstaat de [...]

2019-12-23T22:54:12+00:0023 december 2019|

Informatiesessie Beleggingsplan HPF

Op 14 oktober hebben twee bestuursleden van het HPF, Michiel Kamermans en Rob van den Berg, een presentatie gegeven over het beleggingsplan van ons pensioenfonds. Deze ingewikkelde materie kon eerder, in de ALV van april 2019, alleen oppervlakkig behandeld worden. Michiel en Rob hadden toen aangeboden om –  indien gewenst – een extra sessie te [...]

2019-11-13T15:40:46+00:0014 oktober 2019|

Nieuwe Secretaris VvGH

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat ons bestuurslid Anita Goudswaard per direct de functie van secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur van de VvGH op zich heeft genomen. Janine van Oosten Voorzitter

2019-10-15T09:32:47+00:0016 september 2019|

Secretaris van de VvGH legt functie neer

  Na bijna 10 jaar als bestuurslid en secretaris van de VvGH heeft Trudy de Vries besloten met onmiddellijke ingang haar functie neer te leggen. Jammer genoeg is zij om gezondheidsredenen tot het besluit gekomen om haar termijn, die loopt tot april 2020, eerder te beëindigen. Een ziekenhuisbacterie heeft het herstel van een ingreep aan [...]

2019-09-13T18:01:16+00:0012 september 2019|

Gepensioneerden positief kritisch over principe akkoord

Persbericht van de KNVG en NVOG, 12 juni: De gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG hebben veel waardering voor de inzet van minister Koolmees en de sociale partners om te komen tot het nu voorliggende principeakkoord voor een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Het akkoord lijkt in hoofdlijnen tegemoet te komen aan de eisen en wensen van de [...]

2019-06-18T11:48:13+00:0018 juni 2019|

Principe akkoord sociale partners en kabinet

Op 5 juni zijn de sociale partners en het kabinet tot een principe akkoord gekomen m.b.t. o.a. de ingangsdatum van de AOW en de contouren van een nieuw pensioenstelsel. Het is een principe akkoord en zal nog bekrachtigd moeten worden door de achterban van de vakbonden. De uitslag hiervan wordt verwacht op zaterdag 15 juni [...]

2019-06-07T15:53:05+00:007 juni 2019|

Verslag 29ste Algemene Ledenvergadering

Gehouden op 2 april 2019 in de Heineken Experience in Amsterdam Alvorens de vergadering plaatsvond gaf de CEO van Heineken, Jean Francois van Boxmeer, in vogelvlucht de historie van Heineken van de laatste dertig jaar weer. In het bijzonder schetste hij de enorme groei die de onderneming heeft doorgemaakt, zowel in volume, winst maar bovenal [...]

2019-11-14T07:57:10+00:0010 april 2019|

Van de Voorzitter

Ook in 2019 staat het pensioenstelsel hoog op de agenda van het kabinet. Nadat de onderhandelingen in 2018 zijn stukgelopen, lijkt het alsof er in 2019 geen tijd meer te verliezen is. Minister Koolmees heeft inmiddels een 10 puntenplan aangekondigd waarmee hij alle noodzakelijke veranderingen van het pensioenstelsel tegelijkertijd en zo nodig zelfstandig gaat aanpakken. [...]

2019-11-14T07:58:52+00:004 februari 2019|