(bron: Nieuwsbrief 46 van Koepel Gepensioneerden d.d. 14 november)

Voor het rondetafelgesprek met de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pensioenakkoord, dat dinsdag 3 november niet kon doorgaan vanwege een ingelast plenair debat, hebben wij inmiddels hebben wij een nieuwe uitnodiging ontvangen.

Koepel Gepensioneerden, KBO-PCOB en vertegenwoordigers van VNO-NCW, FNV en het Verbond van verzekeraars gaan dinsdag 24 november van 17.00 – 19.45 uur in gesprek met SZW commissieleden.

De gesprekken zijn live te volgen via de website van de Tweede Kamer en kunnen daags na de zitting via https://debatgemist.tweedekamer.nl/home worden teruggekeken.

Voor het volledige bericht; zie nieuwsbrief 46 van de Koepel Gepensioneerden