John Muller

Over John Muller

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far John Muller has created 74 blog entries.

Van de Voorzitter

Het Pensioenakkoord is door alle onderhandelingspartners geaccepteerd en gaat nu naar de Tweede Kamer. In onze  Nieuwsbrief nr. 81 staan het Pensioenakkoord en de stappen die nu genomen moeten worden centraal. Op onze website vindt u ook de reactie van de Koepel Gepensioneerden (Nieuwsbrief 23 van de Koepel) op dit akkoord. In de precieze uitwerking [...]

2020-07-11T15:16:00+00:0011 juli 2020|

Nieuwsbrief 25 van Koepel Gepensioneerden

Met daarin de volgende onderwerpen: - Langer zelfstandig in een passende woning met goede zorg. De commissie ZWW heeft een beknopt overzicht gemaakt van de belangrijkste punten uit het advies van de Raad van Ouderen. - Nabestaanden in het pensioenakkoord. In de brief van minister Koolmees aan het Parlement over het Pensioenakkoord is ook veel aandacht [...]

2020-07-11T14:50:21+00:0011 juli 2020|

Nieuwsbrief 24 van Koepel Gepensioneerden

Het Pensioenakkoord is nog steeds een tussenstop Het persbericht van het afgelopen weekend heeft bij een aantal mensen vragen opgeroepen. Niet vanwege de zwaarwegende kwesties zoals de transitie en de vraag wat de komende 6 jaren moet gaan gebeuren maar meer vanwege de toonzetting en de felicitaties aan de leden van de stuurgroep. Lees hier verder...

2020-07-08T08:57:35+00:007 juli 2020|

Het nieuwe Pensioenakkoord

Na vele jaren van discussie is er dan eindelijk een akkoord tussen de sociale partners en het kabinet  (minister Koolmees) met betrekking tot de pensioenen en de AOW. Wat houdt het akkoord zoal in? Het akkoord is vele A4-pagina’s groot, wat het haast onmogelijk maakt in een paar begrijpende zinnen weer te geven wat belangrijk [...]

2020-07-09T09:51:57+00:006 juli 2020|

Nieuwsbrief 23 van Koepel Gepensioneerden

Deze nieuwsbrief een persbericht n.a.v. het Pensioenakkoord: PERSBERICHT: Gepensioneerden horen als grote belanghebbenden aan tafel Felicitatie voor pensioenonderhandelaars, maar meeste werk moet nog gedaan worden De Koepel Gepensioneerden is blij dat de hoofdlijnen van het pensioenakkoord na het akkoord van de FNV-ledenraad nu door alle partijen zijn onderschreven. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de [...]

2020-07-08T08:59:43+00:006 juli 2020|

Nieuwsbrief 22 van Koepel Gepensioneerden

Koepel Gepensioneerden stuurt brief aan Tweede Kamer n.a.v. de hoofdlijnennotitie. Vandaag hebben wij een brief gestuurd aan de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de Fractievoorzitters in de Tweede Kamer. In deze brief staan een zevental punten die naar onze mening van ernstig belang zijn in de bespreking van de hoofdlijnennotitie. De Koepel Gepensioneerden spreekt [...]

2020-07-06T08:10:34+00:003 juli 2020|

Vertegenwoordiging VvGH bij het Pensioenfonds

Uit een enquête die we vorig jaar onder onze leden hebben gehouden  bleek dat er wat onduidelijkheid is over de rollen en onderlinge relatie van het Heineken Pensioenfonds, het Verantwoordingsorgaan en de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken. Ter verduidelijking het volgende: Stichting Heineken Pensioenfonds Heineken heeft sinds 1923 een pensioenregeling. De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) [...]

2020-07-06T11:31:23+00:0029 juni 2020|

Concept-Hoofdlijnennotitie

Als u meer wilt weten over het pensioenakkoord: Op 22 juni heeft minister Koolmees een brief aan de Kamer gestuurd met de concept-Hoofdlijnennotitie over de uitwerking van het pensioenakkoord dat in 2019 is bereikt tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties. concept-Hoofdlijnennotitie Op 23 juni heeft Sprenkels & Verschuren een update geschreven op het Pensioenakkoord: https://www.sprenkelsenverschuren.nl/sv-nieuwsbrief-update-pensioenakkoord-hoofdlijnennotitie/

2020-07-14T13:23:31+00:0023 juni 2020|