Home2021-04-22T13:18:52+00:00

Bericht van Heineken Clinic

Beste gepensioneerden van Heineken,

Indien u in het verleden ooit gebruik heeft gemaakt van de services van de HEINEKEN Travel Clinic in Nederland, dan is dit bericht op u van toepassing.
Vanaf 1 april zijn de activiteiten van de HEINEKEN Travel Clinic in Nederland stopgezet. De dienstverlening van de HEINEKEN Travel Clinic wordt overgedragen aan KLM Health Services BV. KLM Health Services is een onafhankelijke, gecertificeerde en gerenommeerde zorgverlener. De medisch adviseurs van KLM Health Services zijn geregistreerd op grond van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Als onderdeel van de uitbesteding van de dienstverlening zal HEINEKEN alle medische dossiers per 1 mei 2021 overdragen aan KLM Health Services. Dus ook oudere, of al gearchiveerde, dossiers. KLM Health Services zal de administratie nauwkeurig en vertrouwelijk bijhouden. Uw medische gegevens worden door KLM Health Services onder haar eigen verantwoordelijkheid bewaard zolang dit volgens de toepasselijke Nederlandse wetgeving vereist is. Momenteel is dit 20 jaar. Informatie kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden en wordt nooit gedeeld met derden. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de overdracht. U kunt er dan voor kiezen een kopie van uw dossier op te vragen of het dossier te laten vernietigen.
(https://www.theheinekencompany.com/data-privacy-request-form of schrijf een verzoek daartoe naar travelhealth@heineken.com)
Meer informatie en contactgegevens kunt u vinden op theheinekencompany.com website (hier).

 

Dear Heineken retirees,

In case you have ever used services of the HEINEKEN Travel Clinic in the Netherlands in the past, we ask for your attention.
As of April 1st, the services of the HEINEKEN Travel Clinic are discontinued and are outsourced to KLM Health Services BV. KLM Health Services is an independent and certified public health care provider. Its doctors and nurses are registered health care professionals under the Dutch law. The transfer to KLM Health Services also means that all medical files (active and archived) will need to be transferred to KLM Health Services as per 1st of May 2021. The confidentiality of medical files always remains fully guaranteed. Your medical records will be kept by KLM Health Services under its own responsibility as long as required under applicable Dutch law. Currently this is 20 years. Data cannot be used for any other purpose and will never be shared with any third party. You have the right to object to the transfer. In case you object, you can choose to receive a copy of your medical file or to have it destroyed.
(https://www.theheinekencompany.com/data-privacy-request-form or write a request to travelhealth@heineken.com)
More detailed information, including contact information, can be found on theheinekencompany.com website (here).

Ga naar de bovenkant