VvGH

VvGH2020-01-02T09:39:34+00:00

Een Gelukkig en Gezond 2020

Het bestuur van de VvGH wenst u en uw dierbaren een gelukkig, vredig en gezond 2020!

Wij hopen van harte dat het jaar 2020 rust en duidelijkheid gaat brengen in de pensioendiscussie om zo tot een stabiele en voor alle partijen acceptabele overeenkomst te komen.

Tot ziens in 2020.

Namens het bestuur van de VvGH
Janine van Oosten
Voorzitter

Vertegenwoordiging Verantwoordingsorgaan

Vic Teunissen stopt per 31 december 2019 als lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de gepensioneerden.

Vic heeft ons ruim 7 jaar vertegenwoordigd, eerst binnen het toenmalige Deelnemersorgaan en daarna binnen het VO.

Wij danken Vic voor de passie waarmee hij zijn rol binnen het VO heeft vervuld en wensen hem succes in de nieuwe vrijwilligersrollen die hij wil oppakken.

Vic Teunissen

 

Herman van de Bergh

Vanaf 1 januari 2020 zal Herman van de Bergh, mede bestuurslid van de VvGH, Vic Teunissen opvolgen. Herman van de Bergh heeft de hiervoor benodigde opleiding al gevolgd.

Wij wensen Herman veel succes binnen het VO.

Namens het Bestuur van de VvGH
John Muller
Bestuurslid VvGH  en Voorzitter van het VO

“Koepel Gepensioneerden”

Fusie KNVG en NVOG per 1 januari 2020

De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) zullen vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven gaan onder de naam:

‘Koepel Gepensioneerden’.

Grootste ouderenorganisatie

Door de fusie van onze organisaties ontstaat de grootste ouderenorganisatie van Nederland. De nieuwe Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt direct zo’n 300.000 gepensioneerden en indirect alle drie miljoen gepensioneerden in ons land. Bij de Koepel Gepensioneerden zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, alsmede KBO-Brabant en deFederatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).

Breder dan inkomensbelangen

In het verleden hebben onze organisaties zich specifiek gericht op de pensioenbelangen van gepensioneerden. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Door de schaalvergroting die we nu bereiken, kunnen we de bredere belangen van gepensioneerden en senioren in Nederland nog beter behartigen.

Spreekbuis gepensioneerd Nederland

De Koepel Gepensioneerden wil een kennis gedreven belangenorganisatie zijn en spreekbuis en aanspreekpunt voor heel gepensioneerd Nederland.De nieuwe organisatie staat open voor samenwerking met andere seniorenorganisaties om samen sterk te staan in alles wat op senioren af komt. De koepel speelt via het AGE platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en in de uitwisseling van kennis en ervaring in Europa

Nieuwe bestuur

Gelet op de ontwikkelingen zal het nieuwe bestuur starten met de al bekende bestuursleden Dick van der Windt (secretaris), Dick Bode (penningmeester), Noud van Vught (vertegenwoordiger KBO-Brabant), Erik Triemstra (vertegenwoordiger FASv) en Peter Sibinga (vice voorzitter portefeuille interne verenigingszaken). Joep Schouten en Jaap van der Spek trekken samen als voorzitter in de beginfase de kar naar de nieuwe toekomst. In de verwachting dat in de loop van het nieuwe jaar een nieuwe voorzitter kan aantreden als bestuurder van een dan goed lopende trein. Dat is het moment waarop Joep Schouten zich zal terugtrekken en Jaap van der Spek, naast Peter Sibinga, vicevoorzitter wordt, belast met interne en externe communicatie.

Het kantoor van de Koepel Gepensioneerden is gevestigd in het huidige NVOG-kantoor, Churchilllaan 11 te Utrecht. Het telefoonnummer is: 030 2846080. Het e-mailadres: secretariaat@koepelgepensioneerden.nl en de website zal heten: www.koepelgepensioneerden.nl