VvGH2018-10-17T15:35:36+00:00

Informatiesessie Beleggingsplan HPF

Op 14 oktober hebben twee bestuursleden van het HPF, Michiel Kamermans en Rob van den Berg, een presentatie gegeven over het beleggingsplan van ons pensioenfonds. Deze ingewikkelde materie kon eerder, in de ALV van april 2019, alleen oppervlakkig behandeld worden. Michiel en Rob hadden toen aangeboden om –  indien gewenst – een extra sessie te organiseren, waarbij dan dieper op dit onderwerp kan worden ingegaan.

Ruim 40 leden hebben hun interesse getoond en hebben deze sessie in de Van Swietenzaal in de Hooiberg te Zoeterwoude bezocht.

(Fotografie: Kees van Boven)

Voor hen en andere geïnteresseerde leden is hier de presentatie na te lezen.

Heeft u nog een gerichte vraag na lezing van de presentatie? Michiel is bereid uw vraag te beantwoorden.
U kunt hieronder uw vraag aan Michiel stellen. Deze mogelijkheid wordt geboden tot 4 november a.s.
Dan worden de vragen gebundeld en aan Michiel aangeboden.
Een reactie van Michiel kunt u verwachten in de loop van november.Nieuwe Secretaris VvGH

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat ons bestuurslid Anita Goudswaard per direct de functie van secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur van de VvGH op zich heeft genomen.

Janine van Oosten
Voorzitter

Secretaris van de VvGH legt functie neer

 

Na bijna 10 jaar als bestuurslid en secretaris van de VvGH heeft Trudy de Vries besloten met onmiddellijke ingang haar functie neer te leggen.

Jammer genoeg is zij om gezondheidsredenen tot het besluit gekomen om haar termijn, die loopt tot april 2020, eerder te beëindigen. Een ziekenhuisbacterie heeft het herstel van een ingreep aan haar hand aanzienlijk gecompliceerd en haar herstel vraagt tijd.
Trudy heeft haar besluit mede in het belang van de VvGH genomen. Wij wensen haar veel sterkte en een goed verloop van haar herstel toe.

Trudy heeft in de afgelopen 10 jaar met grote betrokkenheid en inzet haar functie vervuld. Zij heeft VvGH bestuursleden zien komen en gaan en was ons collectief geheugen.
Namens het bestuur wil ik onze waardering uitspreken en haar hartelijk bedanken voor haar grote bijdrage aan de VvGH.

In de ALV van 2020 zullen wij zeker nog stilstaan bij het vertrek van Trudy uit ons bestuur.

Janine van Oosten
Voorzitter