VvGH2018-10-17T15:35:36+00:00

Petitie KNVG en NVOG

De KNVG en NVOG zijn al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan.

Vanwege het uitblijven van enig succes zijn KNVG en NVOG de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin worden de commissieleden dringend gevraagd om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat KNVG en NVOG wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces.

U kunt de petitie tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl.

Dit kan vanaf nu tot en met 27 mei.

Zie ook het persbericht:  Gepensioneerden slaan alarm met brieven, radiocampagne en petitie

Verslag 29ste Algemene Ledenvergadering

Gehouden op 2 april 2019 in de Heineken Experience in Amsterdam

Alvorens de vergadering plaatsvond gaf de CEO van Heineken, Jean Francois van Boxmeer, in vogelvlucht de historie van Heineken van de laatste dertig jaar weer. In het bijzonder schetste hij de enorme groei die de onderneming heeft doorgemaakt, zowel in volume, winst maar bovenal in geografische expansie. Met betrekking tot de ontwikkeling van het  Heineken pensioen betreurde hij het verlies aan koopkracht sinds 2009 van zo’n 13% maar legde de ‘bal’ neer bij de extreem lage rentestand die door de Europese Centrale Bank wordt gestimuleerd.

Vervolgens gaven Michiel Kamermans en Rob van der Berg, bestuursleden van het Heineken Pensioenfonds (HPF), een presentatie over het HPF en gingen met name in op de totstandkoming van het beleggingsbeleid. Deze presentatie is op de website beschikbaar onder ‘Nieuws’. Het is complexe materie die zich leent om daar in een kleiner gezelschap dieper op in te gaan. Bij voldoende belangstelling zal er in de naaste toekomst een bijeenkomst worden georganiseerd voor die leden die meer willen weten over het beleggingsbeleid.

Na de lunch vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren circa 160 leden aanwezig in het Koelschip van de Heineken Experience. De jaarrekening werd goedgekeurd, de contributie voor het lidmaatschap werd voor 2020 vastgesteld op €15,00.

Francis Tjaarda treedt na 6 jaar af als bestuurslid. Ze werd bedankt voor haar grote inzet en bijdrages.

Janine van Oosten (voorzitter), Roelf Duursema (vicevoorzitter) en John Muller (lid) traden volgens de statuten af en werden allen voor een tweede termijn van 3 jaar herbenoemd.

Als nieuwe leden van het bestuur ging de vergadering akkoord met de benoeming van Anita Goudswaard-Ruigrok en Herman van de Bergh voor een periode van 3 jaar.

Na de sluiting van de ALV was er nog een gezellig samenzijn waarbij menigeen dierbare herinneringen deelde onder het genot van een mooi glas Heineken bier.

 

========================

Van de Voorzitter

Ook in 2019 staat het pensioenstelsel hoog op de agenda van het kabinet.

Nadat de onderhandelingen in 2018 zijn stukgelopen, lijkt het alsof er in 2019 geen tijd meer te verliezen is.

Minister Koolmees heeft inmiddels een 10 puntenplan aangekondigd waarmee hij alle noodzakelijke veranderingen van het pensioenstelsel tegelijkertijd en zo nodig zelfstandig gaat aanpakken.

Dit roept verontwaardigde reacties op van de partijen die nu niet meer aan tafel zitten, maar nog wel hun inzichten mogen delen met de minister.

Ook de koepelorganisaties van gepensioneerden hebben gereageerd met een persbericht. In dit persbericht bepleiten zij prioriteit voor die punten die invloed hebben op het korten en indexeren van de pensioenen om vervolgens vanuit een stevige basis de andere punten op te pakken.

Het persbericht van de koepelorganisaties kunt u hier vinden.

Of minister Koolmees erin slaagt om met deze aanpak het toekomstbestendig maken van het pensioenstelsel uit het slop te trekken, is nog zeer de vraag.

Zeker is wel dat wij nog veel gaan horen en lezen over pensioenen.

Janine van Oosten

=================

Deze site maakt gebruik van analytische cookies, waarmee het gebruik van de site wordt gemeten. Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de cookies zoals omschreven in onze privacy verklaring. Voor meer informatie zie de pagina Privacy Verklaring.