VvGH

VvGH2020-01-02T09:39:34+00:00

ALV van 7 april a.s. afgelast

12 maart 2020

Beste Leden van de VvGH,

Naar aanleiding van de Corona maatregelen, die vanmiddag bekend zijn gemaakt, heeft het bestuur besloten om onze ALV niet te laten doorgaan op 7 april.

Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor dit besluit.

Zodra een nieuwe datum in het najaar bekend is, informeren wij u hierover.

Janine van Oosten
Voorzitter

Actualiteit rondom het corona virus

11 maart 2020

Wij gaan er op dit moment nog van uit dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 7 april doorgaat.

Maar omdat de situatie elke dag kan veranderen, laten we u vrijdag 27 maart definitief weten of de bijeenkomst wel of niet doorgaat.

Als u zich heeft opgegeven voor de ALV en nu al weet dat u niet naar de bijeenkomst komt, dan verzoeken we u vriendelijk om dit sowieso zo snel mogelijk per email (ledenadministratie@vvgheineken.nl) aan ons te melden.

Het Bestuur van de VvGH

Uitnodiging ALV 7 april

4 maart 2020

Beste leden van de VvGH,

Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor de 30e Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden op dinsdag 7 april 2020 in de Heineken Experience te Amsterdam. (Deur open 10.30 uur; aanvang 11.00 uur).

Deze dag is alleen toegankelijk voor de leden van onze vereniging.

In het ochtendprogramma zal een presentatie gegeven worden door Michiel Kamermans, lid van het bestuur van het HPF, om ons over de ontwikkelingen bij het Heineken Pensioen Fonds te informeren.

Daarna neemt Willem van Waesberghe ons mee in de ‘WERELD VAN HET BIER’.

’s Middags zal de reguliere ALV plaatsvinden met bijzondere aandacht voor het 30 jarig bestaan van de VvGH.

De dag wordt besloten met een biertje en hapje.

Uw aanwezigheid bij deze vergadering en uw betrokkenheid bij de vereniging wordt zeer op prijs gesteld. Contact met de leden is voor het bestuur van essentieel om de belangen van de gepensioneerden bij Heineken te kunnen behartigen.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen meldt u zich dan aan per email (ledenadministratie@vvgheineken.nl) vóór 22 maart onder vermelding van: uw voornaam, achternaam en adres. Voor de planning is het zeer belangrijk dat u zich op tijd opgeeft. Wij hopen velen van u op dinsdag 7 april te mogen ontvangen in Amsterdam!

Mocht u zich wel hebben aangemeld, maar onverhoopt toch niet kunnen komen wilt u zich dan per e-mail (ledenadministratie@vvgheineken.nl) afmelden vóór 31 maart 2020.

Met vriendelijke groet,
Janine van Oosten Voorzitter VvGH