VvGH

VvGH2019-11-14T08:01:36+00:00

‘KOEPEL GEPENSIONEERDEN’

Dat wordt de sprekende en duidelijke naam van de nieuwe organisatie van verenigingen van gepensioneerden die ontstaat door de fusie van KNVG en NVOG.

Op 13 november is in Culemborg een gezamenlijke Algemene Ledenvergadering van de KNVG en de NVOG gehouden. In deze bijzondere ALV is het voorstel om beide koepels te fuseren tot ‘Koepel Gepensioneerden’ met algemene stemmen aangenomen.

Het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken onderschrijft dit besluit van harte en is blij dat de krachten nu gebundeld zijn in ‘Koepel Gepensioneerden’.

‘Koepel Gepensioneerden’, KG, wordt juridisch een feit op 1 januari 2020 en vertegenwoordigt dan ca. 300.000 leden van een groot aantal verenigingen van gepensioneerden.  Daarmee wordt KG een krachtige partner in de pensioendiscussie.

‘Koepel Gepensioneerden’ krijgt al direct bij de start een meer professionele aanpak, met secretariële ondersteuning en een beleidsmedewerker voor ieder drie dagen per week. Het hoofdkantoor wordt gevestigd op het huidige adres van de NVOG in Utrecht.

‘Koepel Gepensioneerden’ krijgt verder een voorzitter van buiten de bestaande besturen en daarnaast nog zes andere bestuursleden. Van der Rijst is namens de KNVG samen met Jo Kelleter van de NVOG belast met het selecteren van die bestuurders. De zes bestuursleden zijn inmiddels geselecteerd en benoemd. Naar een nieuwe voorzitter wordt nog gezocht.

Informatiesessie Beleggingsplan HPF

Op 14 oktober hebben twee bestuursleden van het HPF, Michiel Kamermans en Rob van den Berg, een presentatie gegeven over het beleggingsplan van ons pensioenfonds. Deze ingewikkelde materie kon eerder, in de ALV van april 2019, alleen oppervlakkig behandeld worden. Michiel en Rob hadden toen aangeboden om –  indien gewenst – een extra sessie te organiseren, waarbij dan dieper op dit onderwerp kan worden ingegaan.

Ruim 40 leden hebben hun interesse getoond en hebben deze sessie in de Van Swietenzaal in de Hooiberg te Zoeterwoude bezocht.

(Fotografie: Kees van Boven)

Voor hen en andere geïnteresseerde leden is hier de presentatie na te lezen.

 

Nieuwe Secretaris VvGH

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat ons bestuurslid Anita Goudswaard per direct de functie van secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur van de VvGH op zich heeft genomen.

Janine van Oosten
Voorzitter