Home

Home2023-06-05T08:20:36+00:00

De Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH) is opgericht op 3 december 1990.

De Vereniging behartigt de belangen van de pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij Heineken en houdt daarvoor alle relevante ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en probeert waar mogelijk deze te beïnvloeden.

De vereniging levert kandidaten aan voor het bestuur en het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Heineken Pensioenfonds (HPF).
Twee zetels in het bestuur van het HPF en vier in het VO zijn door de VvGH geleverd.
De VvGH zorgt dat deze kandidaten de vereiste opleidingen op pensioengebied hebben gedaan, zodat zij gekwalificeerd zijn om plaats te nemen in het bestuur en het VO van het HPF.

Op deze wijze zijn de gepensioneerden van Heineken betrokken bij het beleid van het Heineken Pensioenfonds en blijft de VvGH goed geïnformeerd.
Een sterke VvGH is in het belang van iedere Heineken gepensioneerde.
Uw lidmaatschap versterkt onze collectieve inbreng.

Activiteiten voor en door leden

  • Golf

    Wilt u meer informatie? Druk dan hier.

  • Tennis

    Wilt u meer informatie? Druk dan hier.

Ga naar de bovenkant