VvGH

VvGH2020-01-02T09:39:34+00:00

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de VvGH wordt dit jaar gehouden op dinsdag 7 april in de Heineken Experience, het Koelschip.

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Meer informatie volgt.

Een Gelukkig en Gezond 2020

Het bestuur van de VvGH wenst u en uw dierbaren een gelukkig, vredig en gezond 2020!

Wij hopen van harte dat het jaar 2020 rust en duidelijkheid gaat brengen in de pensioendiscussie om zo tot een stabiele en voor alle partijen acceptabele overeenkomst te komen.

Tot ziens in 2020.

Namens het bestuur van de VvGH
Janine van Oosten
Voorzitter

Vertegenwoordiging Verantwoordingsorgaan

Vic Teunissen stopt per 31 december 2019 als lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de gepensioneerden.

Vic heeft ons ruim 7 jaar vertegenwoordigd, eerst binnen het toenmalige Deelnemersorgaan en daarna binnen het VO.

Wij danken Vic voor de passie waarmee hij zijn rol binnen het VO heeft vervuld en wensen hem succes in de nieuwe vrijwilligersrollen die hij wil oppakken.

Vic Teunissen

 

Herman van de Bergh

Vanaf 1 januari 2020 zal Herman van de Bergh, mede bestuurslid van de VvGH, Vic Teunissen opvolgen. Herman van de Bergh heeft de hiervoor benodigde opleiding al gevolgd.

Wij wensen Herman veel succes binnen het VO.

Namens het Bestuur van de VvGH
John Muller
Bestuurslid VvGH  en Voorzitter van het VO