VvGH2018-10-17T15:35:36+00:00

14 Oktober: Informatiesessie Beleggingsplan HPF

 

Heeft u zich nog niet ingeschreven? Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar!

 

Uitnodiging

Informatiesessie Beleggingsplan Heineken Pensioenfonds

maandag 14 oktober 2019

10.00 -12.30 uur

Hooiberg, Van Swietenzaal

Zoeterwoude

 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering hebben twee bestuursleden van het HPF, Michiel Kamermans en Rob van den Berg, een presentatie gegeven over het beleggingsplan van ons pensioenfonds. Dit is ingewikkelde materie, die in de ALV alleen oppervlakkig behandeld kon worden. Michiel en Rob hebben aangeboden om  –  indien gewenst – een extra sessie te organiseren voor een groep van 25 – 30 personen, waarbij dan dieper op dit onderwerp kan worden ingegaan.

Geïnteresseerden kunnen zich hieronder opgeven uiterlijk voor 6 september 2019:

Meldt zich aan voor de Informatiesessie Beleggingsplan HPF op 14 oktober 2019

Gepensioneerden positief kritisch over principe akkoord

Persbericht van de KNVG en NVOG, 12 juni:

De gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG hebben veel waardering voor de inzet van minister Koolmees en de sociale partners om te komen tot het nu voorliggende principeakkoord voor een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Het akkoord lijkt in hoofdlijnen tegemoet te komen aan de eisen en wensen van de gepensioneerden. Ten aanzien van het aanvullend pensioen zijn er nog wel veel open vragen. De koepels van gepensioneerden gaan er van uit dat zij de komende maanden actief betrokken zullen worden bij de verdere uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel, dat daarna ook in wetgeving wordt vastgelegd.

Lees verder: hier

Principe akkoord sociale partners en kabinet

Op 5 juni zijn de sociale partners en het kabinet tot een principe akkoord gekomen m.b.t. o.a. de ingangsdatum van de AOW en de contouren van een nieuw pensioenstelsel.
Het is een principe akkoord en zal nog bekrachtigd moeten worden door de achterban van de vakbonden. De uitslag hiervan wordt verwacht op zaterdag 15 juni a.s.

Als u meer wilt weten over dit nieuwe pensioenstelsel, dan kunt u de volgende SER-rapporten downloaden:

* naar een nieuw pensioenstelsel
of
* naar een nieuw pensioenstelsel-publieksversie

Wat e.e.a. effectief zal betekenen voor uw pensioen zal in de komende anderhalf jaar duidelijker moeten gaan worden.

Deze site maakt gebruik van analytische cookies, waarmee het gebruik van de site wordt gemeten. Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de cookies zoals omschreven in onze privacy verklaring. Voor meer informatie zie de pagina Privacy Verklaring.