Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden. De zittingsduur is voor een periode van 3 jaar. De maximale zittingsperiode is zes jaar (of eerder op eigen verzoek). In zeer uitzonderlijke gevallen kan de maximale zittingsperiode worden verlengd met nog een termijn van drie jaar. Dit ter beoordeling van het bestuur. Ter informatie: het Rooster van aftreden

VOORZITTER

Aandachtsgebieden:
In- en externe contacten, KNVG, Zorg en Welzijn

Roelf Duursema

VICE-VOORZITTER

Aandachtsgebieden:
Pensioenen Commissie, Successie Commissie,
Redactie Nieuwsbrief, Website

SECRETARIS

Aandachtsgebieden:
In- en externe communicatie, Bestuursvergaderingen, Redactie Nieuwsbrief, Organisatie ALV

Riet Boef
PENNINGMEESTER

Aandachtsgebieden:
Ledenadministratie, Mailings

Wiet Holla
LID

Aandachtsgebieden:
Zorg en Welzijn

LID

Aandachtsgebieden:
Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG)
Pensioen
Regiobijeenkomsten

John Muller

LID

Aandachtsgebieden:
Voorzitter Verantwoordingsorgaan HPF
Website beheer