Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden. De zittingsduur is voor een periode van 3 jaar. De maximale zittingsperiode is zes jaar (of eerder op eigen verzoek). In zeer uitzonderlijke gevallen kan de maximale zittingsperiode worden verlengd met nog een termijn van drie jaar. Dit ter beoordeling van het bestuur. Ter informatie: het Rooster van Aftreden vs oktober-2021 (in bewerking)

VOORZITTER

Aandachtsgebieden:
In- en externe contacten,
Vertegenwoordiger  VvGH bij “Koepel Gepensioneerden”,
Zorg en Welzijn

VICE-VOORZITTER

Riet Boef
PENNINGMEESTER

Aandachtsgebieden:
Ledenadministratie, Mailings

LID

Aandachtsgebieden:
Vertegenwoordiger VvGH bij “Koepel Gepensioneerden”
Regiobijeenkomsten
Lid van Verantwoordingsorgaan HPF

Dini Bouwmeester

LID

Aandachtsgebieden:
Communicatie
Nieuwsbrief en Website