Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 leden. De zittingsduur is voor een periode van 3 jaar. De maximale zittingsperiode is zes jaar (of eerder op eigen verzoek). In zeer uitzonderlijke gevallen kan de maximale zittingsperiode worden verlengd met nog een termijn van drie jaar. Dit ter beoordeling van het bestuur. Ter informatie: het Rooster van Aftreden

VOORZITTER

Aandachtsgebieden:

 • In- en externe contacten,
 • Vertegenwoordiger  VvGH bij “Koepel Gepensioneerden”,
 • Pensioencommissie VvGH,
 • Communicatie, Nieuwsbrief en website

VICE-VOORZITTER

Aandachtsgebied:

 • Voorzitter Pensioencommissie VvGH
 • Regio bijeenkomsten

Secretaris

Aandachtsgebieden:

 • alle secretariaatswerkzaamheden

Penningmeester

Aandachtsgebieden:

 • Financiële- en Ledenadministratie
 • Lief en Leed
 • Mailings
 • Regio bijeenkomsten

LID

Aandachtsgebieden:

 • Vertegenwoordiger VvGH bij Koepel Gepensioneerden
 • Contactpersoon VvGH bij Zilveren Kruis
 • Regio bijeenkomsten
 • ZWW – werkgroep wonen

LID

Aandachtsgebieden:

 • Pensioencommissie VvGH
LID

Aandachtsgebieden:

 • Website Communicatie