Waarom lid worden van de VvGH?

Een grote sterke VvGH is in het belang van iedere gepensioneerde die bij één van de Heineken bedrijven in Nederland heeft gewerkt.

Om gewicht in de schaal te leggen bij alle taken en uw belangen maximaal te kunnen behartigen, is het van enorm belang dat de VvGH een zo groot mogelijke groep van de Heineken gepensioneerden vertegenwoordigt. Hoe meer leden, hoe groter onze collectieve stem en hoe beter de belangen gehoord worden.

Vanuit de VvGH worden vertegenwoordigers van gepensioneerden opgeleid en voorgedragen voor het bestuur van het Heineken Pensioenfonds (HPF) en het Verantwoordingsorgaan (VO). Die laatste beoordeelt gevoerd beleid door het HPF-bestuur en heeft adviesrecht. Dus via deze VvGH-vertegenwoordiging kan er door onze vereniging invloed uitgeoefend worden op het beleid van het Heineken Pensioenfonds en onze collectieve belangen worden behartigt.

In de komende jaren wordt de nieuwe pensioenwet verder uitgewerkt en ingevoerd. Wij houden onze leden regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en raadplegen hen over relevante zaken die in dit akkoord geregeld gaan worden. Wij betrekken onze leden via nieuwsbrieven, onze website en indien gewenst een korte enquête. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) kunnen reacties en ideeën interactief uitgewisseld worden.

Zorg, welzijn en wonen staan hoog op de VvGH agenda en de op handen zijnde regionale bijeenkomsten bieden een uitstekende gelegenheid voor onderlinge sociale contacten.

Het lidmaatschap van de VvGH bedraagt € 20,00 per kalenderjaar.

Uw lidmaatschap van onze vereniging en uw inbreng dragen bij aan de realisatie van onze doelstellingen en wordt zeer gewaardeerd.

Heeft u nog vragen, stuur dan gerust een mailtje naar ledenadministratie@vvgheineken.nl of secretariaat@vvgheineken.nl.

Het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden kunt u hiernaast invullen.

  Voornaam (verplicht veld)

  Tussenvoegsel

  Achternaam (verplicht veld)

  Man/vrouw:
  manvrouw

  Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) (verplicht veld)

  Straatnaam (verplicht veld)

  Huisnummer (verplicht veld)

  Eventuele toevoeging

  Postcode (verplicht veld)

  Woonplaats (verplicht veld)

  Land (verplicht veld)

  Heinekenpensioenfonds nummer:
  Bijv. 123456/78

  E-mailadres (verplicht veld)

  Telefoonnummer


  De contributie bedraagt € 20,= per kalenderjaar.

  U ontvangt een bevestging per email met daarin eventueel verdere
  informatie over de betaling van de contributie.

  Ruimte voor eventuele opmerkingen