Waarom lid worden van de VvGH?

Een grote sterke VvGH is in het belang van iedere gepensioneerde.

Om gewicht in de schaal te leggen bij alle taken en uw belangen maximaal te kunnen behartigen, is het van enorm belang dat de VvGH een zo groot mogelijke groep van de Heineken gepensioneerden vertegenwoordigt. Hoe meer leden, hoe groter onze collectieve stem en hoe beter de belangen gehoord worden.

De bijdrage bedraagt € 15,00 per jaar.

Uw lidmaatschap van onze vereniging draagt bij aan de realisatie van onze doelstellingen en wordt zeer gewaardeerd.

U kunt u aanmelden door het Aanmeldingformulier nieuwe leden in te vullen en op te sturen naar de Ledenadministratie van de VvGH.

Het wordt zeer gewaardeerd om de incasso van de jaarlijkse bijdrage automatisch te laten afboeken van uw rekening. Dat scheelt de Ledenadministratie tijd en kosten.

Als u van automatische incasso gebruikt wil maken, wat de voorkeur heeft, vul dan het machtigingsformulier in.
Stuur dit per post naar de ledenadministratie, zoals vermeld op het formulier.

Aanmelding als lid bij de VvGH

Zonder automatische incasso.

Automatische incasso heeft de voorkeur. Zie hiernaast.

Voornaam (verplicht veld)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht veld)

Man/vrouw:
manvrouw

Geboortedatum (verplicht veld)

Straatnaam (verplicht veld)

Huisnummer (verplicht veld)

Eventuele toevoeging

Postcode (verplicht veld)

Woonplaats (verplicht veld)

Land (verplicht veld)

Heinekenpensioenfonds nummer:
Bijv. 123456/78

E-mailadres (verplicht veld)

Telefoonnummer


De contributie bedraagt € 15,= per jaar

U ontvangt een bevestging per email met daarin eventueel verdere
informatie over de betaling van de contributie.

Ruimte voor eventuele opmerkingen