Afgevaardigden naar het Heineken Pensioenfonds

Bestuursleden:

Het bestuur van het Heineken Pensioenfonds (HPF) bestaat uit acht leden. Vier leden, waaronder de voorzitter, zijn benoemd door het bestuur op voordracht van Heineken Nederlands Beheer, twee leden zijn vertegenwoordigers van de deelnemers en twee leden vertegenwoordigen de gepensioneerden. Op voordracht van de VvGH zijn de volgende personen toegetreden tot het HPF bestuur:

Roelf Duursema