De Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH) is opgericht op 3 december 1990.

Het initiatief tot de oprichting van de vereniging is in dat jaar genomen door de heren Bolk, van Leeuwen en Ferdinandus, zoals te zien in de pagina uit het toenmalige personeelsblad “Vers van ’t Vat” van 1 juni 1990, hiernaast.

De Vereniging behartigt de belangen van de pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij Heineken en houdt daarvoor alle relevante ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en probeert waar mogelijk deze te beïnvloeden.

De vereniging levert kandidaten aan voor het bestuur en het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Heineken Pensioenfonds (HPF).
Twee zetels in het bestuur van het HPF en vier in het VO zijn door de VvGH geleverd. De VvGH zorgt dat deze kandidaten de vereiste opleidingen op pensioengebied hebben gedaan, zodat zij gekwalificeerd zijn om plaats te nemen in het bestuur of VO van het HPF.

Op deze wijze zijn de gepensioneerden van Heineken betrokken bij het beleid van het Heineken Pensioenfonds en blijft de VvGH goed geïnformeerd.

Het bestuur overlegt enkele malen per jaar met de Directeur Heineken Group BV over ontwikkelingen die van belang zijn voor de gepensioneerden.

Ook zijn wij als VvGH in gesprek met de zorgverzekeraar die het collectief Heineken verzekert.

Om ook onze stem te laten horen in Den Haag is de VvGH lid van de Koepel Gepensioneerden (KG) die probeert invloed uit te oefenen in de politieke besluitvorming rond pensioen, AOW en het zorgstelsel.  De koepelorganisaties, waaronder ook de KG, worden gezien als gesprekspartners in de overleggen met o.a. de SER.

Om gewicht in de schaal te leggen bij al deze taken is het van belang dat de VvGH een zo groot mogelijke groep van de Heineken gepensioneerden vertegenwoordigt.

Het aantal leden van de VvGH bedroeg per 31 december 2023: 1554. Het aantal pensioengerechtigden was eind 2022: 5905 (bron: Heineken Pensioenfonds).