Nieuws

Website: Koepelgepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Zij is ontstaan door de fusie van de KNVG en de NVOG. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBO-Brabant en de Federatie van Algemene Senioren [...]

2020-01-02T09:50:05+00:002 januari 2020|

TAPP stopt per eind december

Wie op zijn smartphone of tablet gebruik maakt van de app "TAPP" zal er mogelijk al van op de hoogte zijn, dat deze functionaliteit verdwijnt eind van deze maand. Speciaal voor Heineken gepensioneerden zal in 2020 gestart worden met een digitale nieuwsbrief met het belangrijkste Heineken nieuws. Als u deze nieuwsbrief wil ontvangen, dan kunt [...]

2019-12-10T12:39:02+00:009 december 2019|

Zo staan NVOG/KNVG in het pensioenoverleg

Uit de nieuwsbrief van de KNVG van 1 december: In een uitvoerig rapport werkt de pensioencommissie van NVOG/KNVG richtlijnen uit die wat deze organisatie betreft gevolgd zullen worden in het overleg over de uitwerking van het pensioenakkoord. De volledige tekst vindt u hieronder: Uitwerking Pensioenakkoord De uitwerking van afspraken over het tweede pijlerpensioen is inmiddels [...]

2019-12-02T09:20:36+00:002 december 2019|

Oude Personeelsbladen, Jaarverslagen en foto’s

In de archieven van de Heineken Collection Foundation kunt u vele oude personeelsbladen en jaarverslagen vinden. Deze bevatten voor de geïnteresseerden een schat aan herinneringen en beelden. Bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd in exemplaren Vers van 't Vat uit de periode 1950 t/m 2005: dan vindt u deze hier. Het Meest Getapt 1954 - 1970 Heineken [...]

2019-11-30T16:26:18+00:0030 november 2019|

CBR: Rijbewijs 75+ maximaal 1 jaar verlengd

De KNVG heeft een bericht van het CBR. De inhoud willen wij graag met u delen: Vanaf 1 december 2019 mogen 75- plussers maximaal 1 jaar blijven rijden met een verlopen rijbewijs, tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Dat mag alleen in Nederland en de rijbewijscategorieën A, B, [...]

2019-11-23T15:03:57+00:0023 november 2019|

Laatste ontwikkelingen in het Pensioendossier

Bericht van het secretariaat van de KNVG: Jongstleden woensdag, 12 november, is op het ministerie van SZW samen met andere ouderenorganisaties ambtelijk overleg geweest en hebben zij er nogmaals op aangedrongen om niet te korten op de pensioenuitkeringen en ook om de premies niet te verhogen. In het overleg hebben de ouderenorganisaties naar aanleiding van [...]

2019-11-23T15:06:50+00:0017 november 2019|

‘KOEPEL GEPENSIONEERDEN’

Dat wordt de sprekende en duidelijke naam van de nieuwe organisatie van verenigingen van gepensioneerden die ontstaat door de fusie van KNVG en NVOG. Op 13 november is in Culemborg een gezamenlijke Algemene Ledenvergadering van de KNVG en de NVOG gehouden. In deze bijzondere ALV is het voorstel om beide koepels te fuseren tot ‘Koepel [...]

2019-12-23T22:42:52+00:0014 november 2019|

Collectieve Zorgverzekering 2020

Heineken heeft een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis voor de gepensioneerde werknemers U profiteert via Heineken van korting op uw premie. Omdat wij afspraken hebben gemaakt met de Heineken over gezondheid en vitaliteit, kunnen wij u ook korting geven op de premie. U ontvangt 5% korting op uw basisverzekering. Op uw aanvullende verzekering ontvangt u [...]

2019-11-13T13:07:09+00:0012 november 2019|

VvGH heeft actie m.b.t. pensioenen ondersteund

N.a.v. de oproep van de KNVG/NVOG aan de besturen van de ledenorganisaties heeft de VvGH een actie m.b.t. de pensioenen ondersteund met een financiële bijdrage. Inmiddels heeft het bestuur van de KNVG aan alle ondersteunende verenigingen een dankbrief gestuurd voor hun bijdrages. Zo ook aan de VvGH. De dankbrief is hier te lezen

2019-11-13T13:09:05+00:0010 november 2019|

Nieuwsbrief 79, Q4-2019

Met hierin de volgende onderwerpen: - Van de voorzitter - Secretaris VvGH, Trudy de Vries legt haar functie neer - Aankondiging 30ste Algemene Ledenvergadering: 7 april 2020 - Terugblik op de extra informatiesessie Beleggingsplan HPF - Tevredenheidsonderzoek leden van de VvGH - Nieuws van de Zorgcommissie Link naar de Nieuwsbrief: Nieuwsbrief 79

2019-10-30T19:22:32+00:0030 oktober 2019|