Nieuws

Nieuwsbrief 80, Q1-2020

Met hierin de volgende onderwerpen: Van de Voorzitter Zorg en Welzijn Nieuws over het Heineken Pensioenfonds Nieuws over het Verantwoordingsorgaan Nieuws over de Koepel Gepensioneerden Tevredenheidsonderzoek leden VvGH Link naar de Nieuwsbrief: Nieuwsbrief 80  

2020-04-03T09:51:27+00:003 april 2020|

Persbericht Koepel Gepensioneerden

Vandaag heeft de Koepel Gepensioneerden een persbericht op haar website geplaatst inzake nieuws aangaande de rekenrente: Persbericht. Tevens is er een nieuwsbrief uitgegaan met een artikel van de beide voorzitters over dit onderwerp. Het artikel staat eveneens op de website.

2020-04-18T12:26:07+00:0026 februari 2020|

Wonen en Zorg voor ouderen

Uit de Nieuwsbrief van de Koepel van Gepensioneerden van 22 februari Uit allerlei onderzoeken blijkt dat er (ook) grote behoefte is aan geschikte woningen voor ouderen. Het woordje “ook” gebruiken wij bewust, omdat het vinden van een geschikte woning geen specifiek ouderenprobleem is. Wel is het hard nodig om in te spelen op de groeiende [...]

2020-02-24T15:08:35+00:0024 februari 2020|

Voortgangsinformatie uitwerking pensioenakkoord

Uit de Nieuwsbrief van de Koepel van Gepensioneerden van 22 februari In de afgelopen week is de klankbordgroep, bestaande uit een delegatie van de seniorenorganisaties en jongeren, weer in overleg geweest met de stuurgroep ‘uitwerking pensioenakkoord’. Van belang is nog te vermelden dat we een week daarvoor een bijeenkomst hebben gehad van onze deskundigen (kleine [...]

2020-02-24T15:04:47+00:0024 februari 2020|

Website: Koepelgepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Zij is ontstaan door de fusie van de KNVG en de NVOG. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBO-Brabant en de Federatie van Algemene Senioren [...]

2020-01-02T09:50:05+00:002 januari 2020|

TAPP stopt per eind december

Wie op zijn smartphone of tablet gebruik maakt van de app "TAPP" zal er mogelijk al van op de hoogte zijn, dat deze functionaliteit verdwijnt eind van deze maand. Speciaal voor Heineken gepensioneerden zal in 2020 gestart worden met een digitale nieuwsbrief met het belangrijkste Heineken nieuws. Als u deze nieuwsbrief wil ontvangen, dan kunt [...]

2019-12-10T12:39:02+00:009 december 2019|

Zo staan NVOG/KNVG in het pensioenoverleg

Uit de nieuwsbrief van de KNVG van 1 december: In een uitvoerig rapport werkt de pensioencommissie van NVOG/KNVG richtlijnen uit die wat deze organisatie betreft gevolgd zullen worden in het overleg over de uitwerking van het pensioenakkoord. De volledige tekst vindt u hieronder: Uitwerking Pensioenakkoord De uitwerking van afspraken over het tweede pijlerpensioen is inmiddels [...]

2019-12-02T09:20:36+00:002 december 2019|

Oude Personeelsbladen, Jaarverslagen en foto’s

In de archieven van de Heineken Collection Foundation kunt u vele oude personeelsbladen en jaarverslagen vinden. Deze bevatten voor de geïnteresseerden een schat aan herinneringen en beelden. Bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd in exemplaren Vers van 't Vat uit de periode 1950 t/m 2005: dan vindt u deze hier. Het Meest Getapt 1954 - 1970 Heineken [...]

2019-11-30T16:26:18+00:0030 november 2019|

CBR: Rijbewijs 75+ maximaal 1 jaar verlengd

De KNVG heeft een bericht van het CBR. De inhoud willen wij graag met u delen: Vanaf 1 december 2019 mogen 75- plussers maximaal 1 jaar blijven rijden met een verlopen rijbewijs, tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Dat mag alleen in Nederland en de rijbewijscategorieën A, B, [...]

2019-11-23T15:03:57+00:0023 november 2019|

Laatste ontwikkelingen in het Pensioendossier

Bericht van het secretariaat van de KNVG: Jongstleden woensdag, 12 november, is op het ministerie van SZW samen met andere ouderenorganisaties ambtelijk overleg geweest en hebben zij er nogmaals op aangedrongen om niet te korten op de pensioenuitkeringen en ook om de premies niet te verhogen. In het overleg hebben de ouderenorganisaties naar aanleiding van [...]

2019-11-23T15:06:50+00:0017 november 2019|
Go to Top