Deze week vindt u in de nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden:

 • Kamer scherp op hoorrecht
  Hoewel er in het onlangs afgesloten Hoofdlijnenakkoord niets te vinden is over pensioen, vinden er in de Tweede Kamer natuurlijk wel gewoon debatten over plaats. Afgelopen week nog. In de vorm van een zogenaamd ‘twee minutendebat’. In dit stuk vindt u het verslag van dat debatje.
 • Europese Parlementsverkiezingen: Elke stem telt
  Dit artikel gaat over de campagne ‘Elke stem telt’, wat een initiatief is van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel van de campagne is attenderen op de aanstaande Europees Parlementsverkiezing, informatie geven over de werking van het Europees parlement, aangeven waarom stemmen belangrijk is en kiezers oproepen om daadwerkelijk te gaan stemmen.
 • Resultaten MOB-vergadering 16 mei 2024
  Twee weken geleden heeft er wederom een vergadering van het M.O.B. (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) plaatsgevonden. Deze bijeenkomst wordt tweemaal per jaar gehouden, in mei en in november. In deze nieuwsbrief vindt u het verslag van die bijeenkomst.
 • Bijeenkomst ‘gedispenseerde regelingen’
  Omdat sommige lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden met een gedispenseerde regeling te maken hebben, leven er vragen hierover m.b.t. de nieuwe Pensioenwet. Daarom organiseert de Koepel een informatie- en dialoogsessie over het een en ander. Lees is de nieuwsbrief het fijne ervan.

Hierbij de link naar de nieuwsbrief.