Deze week vindt u in de nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden de volgende artikelen:

 • Hoofdlijnenakkoord niks zegt over pensioenen
  Zes maanden na de verkiezingen lag het er dan: het Hoofdlijnenakkoord van het mogelijk eerste kabinet Plasterk I, tenminste als het excuusbriefje van de PvdA-er in de grootste krant van Nederland geaccepteerd wordt door Pieter Omtzigt. Lees hier de kritische noot van de Koepel over de huidige stand van zaken, kansen en valkuilen van het aanstaande kabinet en de verschillende ideeën van de coalitiepartners omtrent de WTP.
 • Financiële oudermishandeling
  Met het ouder worden, worden mensen kwetsbaarder. Dit geldt voor de gezondheid maar ook voor verminderde alertheid op financiële handelingen en mogelijke kwaadwillenden. Het vastleggen van een testament is zeer nuttig maar gericht op juridische helderheid en kan niet alle fraude tijdig voorkomen. Professionele hulp staat onder druk omdat simpel weg de capaciteit (geld en mensen) ontbreekt. Veel mensen zullen dus, deels of volledig, aangewezen zijn op informele zorg, familie en of mantelzorg. Hierdoor zullen senioren ook met een mindere kant van de maatschappij te maken krijgen: financiële ouderenmishandeling. Het is niet exact te zeggen hoe vaak financieel misbruik van ouderen voorkomt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt er jaarlijks rond de 1.500 keer melding hierover gedaan bij Veilig Thuis. Lees de nieuwsbrief hoe u zich kunt wapenen en wat u kunt doen.
 • Facebookpagina van de Koepel Gepensioneerden
  Heeft u de Facebookpagina van de Koepel Gepensioneerden al eens bezocht? Daar plaatsen wij artikelen die betrekking hebben op de thema’s pensioenen, koopkracht en zorg. U kunt de pagina via deze link bekijken.
 • Een geslaagde huisvesting: Senioren als uitgangspunt!
  Wonen is één van de drie aandachtsgebieden voor de Koepel commissie Zorg, Welzijn en Wonen. Die belangenbehartiging voor onze lidverenigingen is niet eenvoudig. Het woondossier is een traag scharrelende egel met veel stekels. De overheid heeft de landelijke regie voor “wonen” lang grotendeels aan de provincie, gemeentes en “de markt” over gelaten. Daar komt dan nog bij dat bijna 60% van de senioren geen stappen neemt om daadwerkelijk “iets” te doen. In een serie artikelen willen we laten zien wat er is gerealiseerd op seniorenhuisvesting aan de hand van “best practices” waarbij de wensen van bewoners op een geslaagde manier zijn ingevuld. Lees in deze nieuwsbrief de 1e uit de serie.