Deze week vindt u in de nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden slechts één artikel : “Het Pension Adequacy Report van de Europese Unie”. Iedere drie jaar verschijnt er zo’n gezamenlijk Rapport van het Social Protection Committee (SPO) en de Europese Commissie (DG EMPL). Het Rapport van 2024 omvat een gedetailleerde omschrijving van de diverse pensioenstelsels in de 27 EU landen plus Noorwegen. Het spreekt vanzelf dat er grote verschillen zijn tussen de stelsels in de EU. Er zijn eigenlijk geen twee stelsels hetzelfde. Het Rapport gaat in op de vraag in welke mate de huidige en toekomstige inkomen (vooral uit pensioen) na pensionering adequaat is. M.a.w. interessant, dus lees deze nieuwsbrief en het rapport.