De presentatie van Michiel Kamermans gehouden op de Algemene Ledenvergadering van 1 mei jl. staat nu op de website. U kunt deze alleen als lid van onze vereniging bekijken. Daarvoor moet u dus eerst inloggen om vervolgens te klikken op Leden ➜ Algemene Ledenvergaderingen ➜ ALV 2024.