Als het goed is….“

Gesprek d.d. 21 september 2020

Als het goed is willen we straks met elkaar op de foto staan, omdat we het als alle betrokken partijen eens zijn over de uitkomsten van onze zoektocht naar oplossingen”, zegt minister Koolmees tijdens tijdens de bespreking met een delegatie van gepensioneerden en jongeren van 21 september. Dit als antwoord op de vraag van de seniorenorganisaties (Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en senioren FNV en CNV) naar zijn houding ten opzichte van onze echte deelname aan de besprekingen over de transitie (overgang van het oude naar het nieuwe stelsel) en over de 6 nog resterende overbruggingsjaren.

Lees hier verder:
Verslag-en-opmerkingen-nav-21-september-2020