(bron: Nieuwsbrief 43 van Koepel Gepensioneerden d.d. 30 oktober)

De rondetafelgesprekken/hoorzittingen met de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pensioenakkoord die a.s. dinsdag en woensdag zullen plaatshebben (zie onze nieuwsbrief van jl. donderdag)  zijn live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Dinsdag 3 november van 17.30 – 21.00 uur met o.a. Koepel Gepensioneerden en KBO-PCOB en woensdag 4 november van 10.00 – 18.00 uur met ANBO en KBO-Brabant.

Wanneer men niet in de gelegenheid is om de gesprekken live te volgen, dan kunnen de gesprekken via https://debatgemist.tweedekamer.nl/home worden teruggekeken.