Het bestuur heeft moeten besluiten de geplande ALV van 15 oktober 2020 te annuleren.

Waar we eerst nog met voorzichtig optimisme de verwachting hadden onze ALV in oktober te kunnen laten doorgaan, heeft de realiteit van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus ons genoodzaakt tot dit besluit.

Het organiseren van onze ALV op de wijze zoals we gewend zijn, is pas weer mogelijk als er een vaccin is. Wij hebben inmiddels wel de datum voor de ALV van 2021 vastgelegd. 13 April staat voor ons gereserveerd bij de Heineken Experienece.

Het bestuur besluit in haar volgende vergadering of er dit jaar wel kleinere bijeenkomsten voor VvGH leden gerealiseerd kunnen worden. Hierbij nemen wij de RIVM maatregelen als uitgangspunt.
Wij informeren u over de uitkomst.

Janine van oosten
Voorzitter van de VvGH