Als u meer wilt weten over het pensioenakkoord:

Op 22 juni heeft minister Koolmees een brief aan de Kamer gestuurd met de concept-Hoofdlijnennotitie over de uitwerking van het pensioenakkoord dat in 2019 is bereikt tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties.

concept-Hoofdlijnennotitie

Op 23 juni heeft Sprenkels & Verschuren een update geschreven op het Pensioenakkoord: