Van de Voorzitter

Het Pensioenakkoord is door alle onderhandelingspartners geaccepteerd en gaat nu naar de Tweede Kamer. In onze  Nieuwsbrief nr. 81 staan het Pensioenakkoord en de stappen die nu genomen moeten worden centraal. Op onze website vindt u ook de reactie van de Koepel Gepensioneerden (Nieuwsbrief 23 van de Koepel) op dit akkoord. In de precieze uitwerking [...]

2020-07-11T15:16:00+00:0011 juli 2020|

Het nieuwe Pensioenakkoord

Na vele jaren van discussie is er dan eindelijk een akkoord tussen de sociale partners en het kabinet  (minister Koolmees) met betrekking tot de pensioenen en de AOW. Wat houdt het akkoord zoal in? Het akkoord is vele A4-pagina’s groot, wat het haast onmogelijk maakt in een paar begrijpende zinnen weer te geven wat belangrijk [...]

2020-07-09T09:51:57+00:006 juli 2020|

Vertegenwoordiging VvGH bij het Pensioenfonds

Uit een enquête die we vorig jaar onder onze leden hebben gehouden  bleek dat er wat onduidelijkheid is over de rollen en onderlinge relatie van het Heineken Pensioenfonds, het Verantwoordingsorgaan en de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken. Ter verduidelijking het volgende: Stichting Heineken Pensioenfonds Heineken heeft sinds 1923 een pensioenregeling. De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) [...]

2020-07-06T11:31:23+00:0029 juni 2020|

Opsplitsing Heineken Nederlands Beheer Organisatie

(Blog van 28 mei 2020, Heineken Pensioenfonds) Per 1 januari 2020 is de werkgever Heineken Nederlands Beheer B.V. (HNB) gesplitst in drie nieuwe zelfstandige entiteiten: Heineken Nederland (Commercie), Heineken Netherlands Supply (HNS) en Vrumona. Daarnaast zijn er per 1 januari 2020 ook twee nieuwe CAO-en gesloten voor HNS & Vrumona Supply en Heineken Nederland & [...]

2020-06-10T20:58:17+00:0010 juni 2020|

Actualiteit rondom het corona virus

11 maart 2020 Wij gaan er op dit moment nog van uit dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 7 april doorgaat. Maar omdat de situatie elke dag kan veranderen, laten we u vrijdag 27 maart definitief weten of de bijeenkomst wel of niet doorgaat. Als u zich heeft opgegeven voor de ALV en nu al weet dat [...]

2020-03-13T13:28:25+00:0011 maart 2020|

Uitnodiging ALV 7 april

4 maart 2020 Beste leden van de VvGH, Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor de 30e Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden op dinsdag 7 april 2020 in de Heineken Experience te Amsterdam. (Deur open 10.30 uur; aanvang 11.00 uur). Deze dag is alleen toegankelijk voor de leden van onze [...]

2020-03-13T13:29:01+00:004 maart 2020|

Vertegenwoordiging Verantwoordingsorgaan

31 december 2019 Vic Teunissen stopt per 31 december 2019 als lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de gepensioneerden. Vic heeft ons ruim 7 jaar vertegenwoordigd, eerst binnen het toenmalige Deelnemersorgaan en daarna binnen het VO. Wij danken Vic voor de passie waarmee hij zijn rol binnen het VO heeft vervuld en wensen hem succes [...]

2020-03-13T13:29:48+00:0031 december 2019|

“Koepel Gepensioneerden”

Fusie KNVG en NVOG per 1 januari 2020 De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) zullen vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven gaan onder de naam: ‘Koepel Gepensioneerden’. Grootste ouderenorganisatie Door de fusie van onze organisaties ontstaat de [...]

2020-04-18T12:22:51+00:0023 december 2019|

Informatiesessie Beleggingsplan HPF

Op 14 oktober hebben twee bestuursleden van het HPF, Michiel Kamermans en Rob van den Berg, een presentatie gegeven over het beleggingsplan van ons pensioenfonds. Deze ingewikkelde materie kon eerder, in de ALV van april 2019, alleen oppervlakkig behandeld worden. Michiel en Rob hadden toen aangeboden om –  indien gewenst – een extra sessie te [...]

2019-11-13T15:40:46+00:0014 oktober 2019|

Nieuwe Secretaris VvGH

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat ons bestuurslid Anita Goudswaard per direct de functie van secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur van de VvGH op zich heeft genomen. Janine van Oosten Voorzitter

2019-10-15T09:32:47+00:0016 september 2019|
Ga naar de bovenkant