De position paper van Koepel Gepensioneerden

(uit nieuwsbrief 42 van Koepel Gepensioneerden d.d. 29 oktober 2020)

In onze nieuwsbrief nr. 40 kondigden wij aan te zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie SZW (hoorzitting in tweetallen) om daar onze zienswijze op het nieuwe pensioenstelsel te laten horen.

Ook de ANBO,  KBO-PCOB hebben een vergelijkbare position paper ingeleverd, waarbij ieder zo z’n accenten heeft gelegd. Op die manier ondersteunen de papers elkaar.  Een aantal punten die de Koepel Gepensioneerden wil benadrukken zijn:

  1. De toezegging van de minister dat de regels voor het nieuwe stelsel ook naar voren kunnen worden gehaald om de problemen van invaren en de komende 6 jaren te overbruggen, spreekt ons aan.
  2. Er moet door pensioenfondsen goed onderzoek worden gedaan naar de risicohouding van de deelnemers en gepensioneerden, alvorens de toedeling van rendementen over leeftijdscategorieën plaats vindt.
  3. Voor de invoering is het vertrouwen essentieel. De transitie zal dan ook moeten zijn gebaseerd op evenwicht, waarbij tevens sprake is van herstel van onevenwichtigheid (geld dat de afgelopen jaren van oud naar jong is gevloeid).
  4. In de komende (overbruggings-)jaren moeten kortingen worden voorkomen en is indexatieperspectief essentieel.
  5. In de resterende tijd dient de governance bij pensioenfondsen te worden aangepast met een sterkere rol voor gepensioneerden.

Het rondetafelgesprek met de Kamercommissie vindt voor ons plaats op dinsdag 3 november van 19.30 tot 20.15 uur. Namens de Koepel Gepensioneerden zal covoorzitter Jaap van der Spek deelnemen, samen met een vertegenwoordiger van KBO-PCOB.  Ook zullen dinsdag FNV, VNO-NCW en de Bond voor Verzekeraars een gesprek met de commissie hebben.  ANBO en KBO-Brabant schuiven op 4 november aan. evenals wetenschappers en andere deskundigen.

U leest de position paper van Koepel Gepensioneerden hier.