Hierbij de presentaties gegeven tijdens de ALV van 5 oktober j.l.:

alsmede: