Uit de Nieuwsbrief van de Koepel van Gepensioneerden van 22 februari

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat er (ook) grote behoefte is aan geschikte woningen voor ouderen. Het woordje “ook” gebruiken wij bewust, omdat het vinden van een geschikte woning geen specifiek ouderenprobleem is. Wel is het hard nodig om in te spelen op de groeiende groep 65-plussers en in het verlengde daarvan de groeiende groep 85-plussers. Van die laatste groep woont een heel hoog percentage “gewoon” zelfstandig, met of zonder hulp, thuis. Maar lang niet altijd in een geschikte of passende woning.

Lees verder hier