Voor de geïnteresseerde lezer is hier de wettekst en de memorie van toelichting m.b.t. de toekomst van de pensioenen.

Deze (omvangrijke) documenten zijn gisteren gepresenteerd:

Wettekst Wet toekomst pensioenen – versie internetconsultatie

Memorie van toelichting Wet toekomst pensioenen – versie internetconsultatie

Hier zal nog door verschillende partijen op gereageerd worden middels een internetconsultatie