Bron: Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s. organiseren de gezamenlijke seniorenorganisaties (Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB, NOOM, FNV Senioren en CNV Senioren Connectief) op  woensdag 3 maart 2021 van 14.00 tot 17.00 uur een digitaal pensioendebat met een aantal politici.

Vertegenwoordigers van 7 politieke partijen (VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA en 50Plus) zijn uitgenodigd om, op basis van door ons van tevoren gestelde vragen, een inleiding van maximaal 5 minuten te houden. Daarna zullen door vertegenwoordigers van de 6 seniorenorganisaties vragen worden gesteld en/of opmerkingen worden gemaakt die aan de politieke partijen ter beantwoording  worden voorgelegd.

De volgende politici hebben toegezegd deel te nemen aan het webinar: Roald van der Linde (VVD), Gijs van Dijk (PVDA), Hülya Kat (D66), Martin Nijkamp (50PLUS) en Sander Huisman (ChristenUnie) alsmede nog nader te bepalen vertegenwoordigers van CDA en GroenLinks.

De leden die zich hebben op gegeven om dit debat te volgen hebben inmiddels een link ontvangen