Uit de Nieuwsbrief van de Koepel van Gepensioneerden van 22 februari

In de afgelopen week is de klankbordgroep, bestaande uit een delegatie van de seniorenorganisaties en jongeren, weer in overleg geweest met de stuurgroep ‘uitwerking pensioenakkoord’. Van belang is nog te vermelden dat we een week daarvoor een bijeenkomst hebben gehad van onze deskundigen (kleine vertegenwoordiging uit de pensioencommissie, een deskundige adviseur van de delegatie en de leden van de klankbordgroep) met de zogenoemde ‘trekkers’ van de verschillende werkgroepen die het voorbereidende werk doen. Het besluit daartoe was de vorige vergadering met de stuurgroep in gezamenlijkheid genomen. In die zogenoemde expertmeeting konden we vrijuit over de verschillende onderwerpen praten en konden vragen worden gesteld. Ook die expertmeeting was door de seniorenorganisaties goed voorbereid. Waardoor ook suggesties en ideeën konden worden uitgewisseld. In de afgelopen vergadering is de expertmeeting geëvalueerd en is besloten daarmee op ongeveer dezelfde voet verder te gaan.

Lees verder hier