Bron: Nieuwsbrief van Koepel Gepensioneerden nr 40:

“Donderdag 11 november heeft de Koepel Gepensioneerden bij People@places in Culemborg een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor afgevaardigden van  de lid- verenigingen die in pensioenfondsbesturen en verantwoordings- en belanghebbendenorganen zitting hebben.

Het doel van deze bijeenkomst was om de afgevaardigden in de diverse organen voor te bereiden op komende discussies en besluitvormingsvraagstukken in de diverse pensioenfondsorganen ten aanzien van de komst van, en mogelijke transitie naar, een nieuw pensioenstelsel.

De meer dan 150 deelnemers hebben wij  handvatten kunnen bieden om hun rol in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen waarmaken.

De presentaties van de voorlichtingsdag zijn te vinden op onze website.  Wij hopen morgen ook de video-opnames op de website te kunnen plaatsen”.