31 december 2019

Vic Teunissen stopt per 31 december 2019 als lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de gepensioneerden.

Vic heeft ons ruim 7 jaar vertegenwoordigd, eerst binnen het toenmalige Deelnemersorgaan en daarna binnen het VO.

Wij danken Vic voor de passie waarmee hij zijn rol binnen het VO heeft vervuld en wensen hem succes in de nieuwe vrijwilligersrollen die hij wil oppakken.

Vic Teunissen

 

Herman van de Bergh

Vanaf 1 januari 2020 zal Herman van de Bergh, mede bestuurslid van de VvGH, Vic Teunissen opvolgen. Herman van de Bergh heeft de hiervoor benodigde opleiding al gevolgd.

Wij wensen Herman veel succes binnen het VO.

Namens het Bestuur van de VvGH
John Muller
Bestuurslid VvGH  en Voorzitter van het VO