De KNVG en de NVOG hebben 27 maart j.l. een themadag georganiseerd over de ontwikkelingen op het gebied van ‘Zorg, Welzijn en Wonen voor ouderen’. Het motto was ‘Wat kan ik zelf doen’.

Indien u geïnteresseerd bent in hetgeen er besproken is die dag, vindt u hier het verslag .