Ook in 2019 staat het pensioenstelsel hoog op de agenda van het kabinet.

Nadat de onderhandelingen in 2018 zijn stukgelopen, lijkt het alsof er in 2019 geen tijd meer te verliezen is.

Minister Koolmees heeft inmiddels een 10 puntenplan aangekondigd waarmee hij alle noodzakelijke veranderingen van het pensioenstelsel tegelijkertijd en zo nodig zelfstandig gaat aanpakken.

Dit roept verontwaardigde reacties op van de partijen die nu niet meer aan tafel zitten, maar nog wel hun inzichten mogen delen met de minister.

Ook de koepelorganisaties van gepensioneerden hebben gereageerd met een persbericht. In dit persbericht bepleiten zij prioriteit voor die punten die invloed hebben op het korten en indexeren van de pensioenen om vervolgens vanuit een stevige basis de andere punten op te pakken.

Het persbericht van de koepelorganisaties kunt u hier vinden.

Of minister Koolmees erin slaagt om met deze aanpak het toekomstbestendig maken van het pensioenstelsel uit het slop te trekken, is nog zeer de vraag.

Zeker is wel dat wij nog veel gaan horen en lezen over pensioenen.

Janine van Oosten

=================