De gezamenlijke seniorenorganisaties (Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB, NOOM, FNV Senioren en CNV Senioren Connectief) organiseren 3 maart 2021 van 14.00 tot 17.00 uur een digitaal pensioendebat via ZOOM. Er zal gedurende dit debat een pauze worden ingelast en het eindtijdstip is natuurlijk afhankelijk van het debat.
Een gespreksleider zal ervoor zorgen dat alles ordentelijk verloopt.

Vertegenwoordigers van 7 politieke partijen (VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA en 50Plus) zijn uitgenodigd.
De helft van de politieke partijen heeft al positief gereageerd.

Op basis van door de seniorenorganisaties tevoren gestelde vragen zullen de partijen een inleiding van maximaal 5 minuten  houden. Daarna zullen door vertegenwoordigers van de 6 seniorenorganisaties vragen worden gesteld en/of opmerkingen worden gemaakt die aan de politieke partijen ter beantwoording worden voorgelegd.

Het bestuur van de Koepel Gepensioneerden (KG), waarvan de VvGH lid is, nodigt u uit dit digitale debat via uw computer of tablet bij te wonen. Daartoe kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat (voorlopig t/m donderdag 25 februari):  secretariaat@vvgheineken.nl, met vermelding van uw naam, woonplaats en email-adres.

Wij zullen het aantal personen doorgeven aan het secretariaat van KG teneinde hen een beeld te geven hoeveel personen tegelijk het webinar gaan bijwonen. Gezien de grootte van de achterban van de 6 seniorenorganisaties is het mogelijk dat het aantal moet worden begrensd. Vandaar de voorlopige inschrijvingsperiode.

De link met de benodigde instructies voor dit ZOOM-webinar zullen wij U, na ontvangst vanuit de Koepel Gepensioneerden, doen toekomen.