4 maart 2020

Beste leden van de VvGH,

Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor de 30e Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden op dinsdag 7 april 2020 in de Heineken Experience te Amsterdam. (Deur open 10.30 uur; aanvang 11.00 uur).

Deze dag is alleen toegankelijk voor de leden van onze vereniging.

In het ochtendprogramma zal een presentatie gegeven worden door Michiel Kamermans, lid van het bestuur van het HPF, om ons over de ontwikkelingen bij het Heineken Pensioen Fonds te informeren.

Daarna neemt Willem van Waesberghe ons mee in de ‘WERELD VAN HET BIER’.

’s Middags zal de reguliere ALV plaatsvinden met bijzondere aandacht voor het 30 jarig bestaan van de VvGH.

De dag wordt besloten met een biertje en hapje.

Uw aanwezigheid bij deze vergadering en uw betrokkenheid bij de vereniging wordt zeer op prijs gesteld. Contact met de leden is voor het bestuur van essentieel om de belangen van de gepensioneerden bij Heineken te kunnen behartigen.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen meldt u zich dan aan per email (ledenadministratie@vvgheineken.nl) vóór 22 maart onder vermelding van: uw voornaam, achternaam en adres. Voor de planning is het zeer belangrijk dat u zich op tijd opgeeft. Wij hopen velen van u op dinsdag 7 april te mogen ontvangen in Amsterdam!

Mocht u zich wel hebben aangemeld, maar onverhoopt toch niet kunnen komen wilt u zich dan per e-mail (ledenadministratie@vvgheineken.nl) afmelden vóór 31 maart 2020.

Met vriendelijke groet,
Janine van Oosten Voorzitter VvGH