De pensioenen en pensioenaanspraken van het Heineken Pensioenfonds worden per 1 januari 2019 verhoogd met 0,61%.  D.w.z. voor iedere € 1.000,- aan opgebouwd pensioen komt er € 6,10 bij.