Op 27 maart vond een themadag plaats georganiseerd door de NVOG en de KNVG. Het thema betrof de ontwikkelingen op het terrein van zorg, welzijn en wonen voor ouderen met als motto:  “WAT KAN IK ZELF DOEN?”.

Aanleiding voor deze themadag:

Stel dat ouder worden niet iets is waar niemand zich zorgen over hoeft te maken. Stel dat iedereen de regie in handen houdt over zijn of haar eigen leven, tot de laatste dag. Dat iedereen in staat blijft de dingen te doen die het leven de moeite waard maken. Zouden we dan nog steeds over ouder worden en vergrijzing praten alsof het een probleem is?

Voor meer informatie en het bekijken van de presentaties volg dan deze link