In haar nieuwsbrief-4 van 21 januari heeft de Koepel Gepensioneerden haar standpunt verwoord inzake een selectiecriterium voor IC patiënten:

Leeftijdsgroepen als selectiecriterium van ic-patiënten bij schaarste ic-capaciteit

In de media wordt op dit moment veel aandacht besteed aan het draaiboek “code zwart” en het daarin genoemde leeftijdscriterium, dat wordt toegepast bij de selectie van IC-patiënten in geval van schaarse IC-capaciteit. In dit artikel gaan we in op de maatschappelijke en politieke discussie hierover en geven we u inzicht in het standpunt dat de Koepel Gepensioneerden heeft ingenomen over dit belangrijke maar ook gevoelige onderwerp.  Lees hier verder……