Per 1 juli 2018 is Sjoerd Koornstra lid van het Verantwoordingsorgaan van het Heineken Pensioenfonds namens de gepensioneerden.

In het Verantwoordingsorgaan hebben per die datum 4 personen zitting namens de gepensioneerden. Dit als gevolg van een verschuiving in de getalsverhouding van deelnemers (actieven) versus gepensioneerden. Zie ook hier.