Na bijna 10 jaar als bestuurslid en secretaris van de VvGH heeft Trudy de Vries besloten met onmiddellijke ingang haar functie neer te leggen.

Jammer genoeg is zij om gezondheidsredenen tot het besluit gekomen om haar termijn, die loopt tot april 2020, eerder te beëindigen. Een ziekenhuisbacterie heeft het herstel van een ingreep aan haar hand aanzienlijk gecompliceerd en haar herstel vraagt tijd.
Trudy heeft haar besluit mede in het belang van de VvGH genomen. Wij wensen haar veel sterkte en een goed verloop van haar herstel toe.

Trudy heeft in de afgelopen 10 jaar met grote betrokkenheid en inzet haar functie vervuld. Zij heeft VvGH bestuursleden zien komen en gaan en was ons collectief geheugen.
Namens het bestuur wil ik onze waardering uitspreken en haar hartelijk bedanken voor haar grote bijdrage aan de VvGH.

In de ALV van 2020 zullen wij zeker nog stilstaan bij het vertrek van Trudy uit ons bestuur.

Janine van Oosten
Voorzitter