Op 5 juni zijn de sociale partners en het kabinet tot een principe akkoord gekomen m.b.t. o.a. de ingangsdatum van de AOW en de contouren van een nieuw pensioenstelsel.
Het is een principe akkoord en zal nog bekrachtigd moeten worden door de achterban van de vakbonden. De uitslag hiervan wordt verwacht op zaterdag 15 juni a.s.

Als u meer wilt weten over dit nieuwe pensioenstelsel, dan kunt u de volgende SER-rapporten downloaden:

* naar een nieuw pensioenstelsel
of
* naar een nieuw pensioenstelsel-publieksversie

Wat e.e.a. effectief zal betekenen voor uw pensioen zal in de komende anderhalf jaar duidelijker moeten gaan worden.