(Blog van 28 mei 2020, Heineken Pensioenfonds)

Per 1 januari 2020 is de werkgever Heineken Nederlands Beheer B.V. (HNB) gesplitst in drie nieuwe zelfstandige entiteiten: Heineken Nederland (Commercie), Heineken Netherlands Supply (HNS) en Vrumona. Daarnaast zijn er per 1 januari 2020 ook twee nieuwe CAO-en gesloten voor HNS & Vrumona Supply en Heineken Nederland & Vrumona Commercie. We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent of dit gevolgen heeft voor jouw pensioenregeling. In deze blog geven wij je daar meer informatie over.

Heineken Group nieuwe gesprekspartner voor het Heineken Pensioenfonds

De splitsing van het werkgeverschap van HNB in drie nieuwe entiteiten heeft invloed op de uitvoeringsovereenkomst die het pensioenfonds met de werkgever heeft afgesloten. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van de pensioenregeling vastgelegd.

Voor 2020 had het pensioenfonds deze overeenkomst gesloten met HNB. Per 1 januari 2020 is Heineken Group B.V. (HG) de partij die namens alle aangesloten werkgevers de uitvoeringsovereenkomst heeft getekend. HG treedt vanaf deze datum op als partij / gesprekspartner voor alle bedrijfsonderdelen waarvoor het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. De afspraken in de uitvoeringsovereenkomst zijn aangepast aan de situatie per 1 januari 2020. Je kunt de uitvoeringsovereenkomst op de website van het Heineken Pensioenfonds raadplegen.

Geen veranderingen uitvoering pensioenregeling

Door het sluiten van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst zijn alle partijen overeengekomen dat de uitvoering van de pensioenregeling door het Heineken Pensioenfonds wordt voortgezet. Er zijn voor jou als medewerker dus geen veranderingen in de uitvoering van de pensioenregeling. Er zijn in de uitvoeringsovereenkomst ook geen wijzigingen doorgevoerd die financiële invloed hebben op jouw pensioen.

Eén wijziging in 2020 voor de pensioenregeling n.a.v. de CAO-wijziging

Naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen heeft er een wijziging in de pensioenregeling plaatsgevonden. Er is afgesproken dat ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid volledige pensioenopbouw plaatsvindt. Het Pensioenreglement is hierop aangepast en het pensioenfonds zal deze regeling voor alle aangesloten werkgevers zo uitvoeren. Je kunt het pensioenreglement op de website van het Heineken Pensioenfonds raadplegen.