Nieuwsbrief 33 bevat interessante onderwerpen n.a.v. Prinsjesdag:

  • Indexatie weer een stapje dichterbij,
  • Pensioenen niet omhoog, kosten wel. En hoe!,
  • Motie koopkrachtverbetering haalt het niet,
  • Overige berichtgeving rond Prinsjesdag 2021.

https://www.letsmail.nl/t/ViewEmail/r/72A2D4901775BEB22540EF23F30FEDED