Sprenkels & Verschuren hebben op hun website een Nieuwsbrief geplaatst, waar ze ingaan op het nieuwe pensioenstelsel en het transitie-FTK voor regelingen bij pensioenfondsen. Dit n.a.v. het consultatiedocument van het ministerie van SZW.

Dit geeft in een beknoptere vorm inzicht in de komende veranderingen.

De nieuwsbrief vindt u hier