Met hierin de volgende onderwerpen:

– Bericht van de voorzitter

– Terugblik op de Algemene Ledenvergadering van 2 april

– Aankondiging Informatiesessie beleggingsbeleid

– Nieuws van het Verantwoordingsorgaan

– Nieuws van de Zorgcommissie

– Nieuws van de Ledenadministratie

Link naar de Nieuwsbrief: Nieuwsbrief 78