De volgende onderwerpen treft u aan in deze nieuwsbrief:

  • We gaan nog even door

    De meeste mensen verwachtten het, minister en coalitie hoopten het, maar het gebeurde niet. Na een over vier dagen uitgesmeerd wetgevingsoverleg over de nieuwe Pensioenwet en een twee dagen durend plenair debat in de grote zaal van het Kamergebouw kan er nog steeds niet over het wetsvoorstel worden gestemd. …….

  • Meer dan volle bak

    Maandag 14 november organiseerde de Koepel Gepensioneerden een voorlichtingsdag voor haar lidverenigingen over het in de nieuwe Pensioenwet voorziene hoor- en adviesrecht, waarmee gepensioneerden straks hun invloed kunnen laten gelden. Terwijl de lobby om die inspraak te versterken nog in volle gang is, werden alvast ervaringen uitgewisseld en tips en tricks gedeeld om de stem van gepensioneerden straks zo stevig mogelijk te laten klinken……

De gehele nieuwsbrief kunt u hier lezen.