Onderwerpen uit deze Nieuwsbrief  van 29 januari 2022:

  1. Pensioenfondsen staan er beter voor maar geen optimisme over koopkrachtDe grote pensioenfondsen staan er beter voor dan vele jaren is getoond. Maar het is zeer de vraag of er later dit jaar mag worden geïndexeerd. Bovendien zal een eventuele verhoging de stijgende prijzen zo goed als zeker niet bijhouden.

    Daarvoor waarschuwen de gezamenlijke ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en KBO-Brabant in een reactie op de cijfers van de grote pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen PME en PMT. De rest van het artikel leest u hier.

  2. Uit de SER nieuwsbrief: Cijfers CBS 2019 over werknemers zonder aanvullend pensioenHet CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de omvang van de ‘witte vlek’. De witte vlek staat voor het aantal werknemers dat geen aanvullend pensioen opbouwt. Lees hier verder….
  3. Juiste kop: nòg meer koopkrachtverlies ouderenDeze week was het weer zo ver: jubelverhalen in de media over onze pensioenen. Dankzij een langzaam oplopende rente en een fors rendement op de beleggingen (die overigens de laatste weken juist weer flink in waarde dalen) zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen de afgelopen tijd gestegen. En dat is natuurlijk goed nieuws.

    Dat kan namelijk betekenen dat voor meer mensen de verhoging van hun pensioen een stapje dichterbij komt. En dat wordt tijd. De afgelopen twaalf/dertien jaar zijn de meeste pensioenen immers maar liefst zo’n 20% gaan achterlopen bij de prijsstijgingen in diezelfde periode. Een fors koopkrachtverlies van het aanvullend pensioen dus. De rest van het artikel leest u hier.

  4. Aandacht voor senioren in eerste debat over de woningmarktDeze week maakte de Tweede Kamer kennis met de minister van Volkshuisvesting. Een nieuwe kabinetspost, die overigens wordt ingevuld door een oude bekende: Hugo de Jonge, tot voor kort minister van Volksgezondheid.

    In dat eerste debat (een ‘debat op hoofdlijnen’) kwam ook nadrukkelijk de positie van senioren op de woningmarkt aan de orde. Meerdere partijen besteedden daar aandacht aan. En de minister deed dat ook. Deze keer niet in het frame ‘oud tegen jong’, waarbij senioren wordt verweten dat ze ‘te lang in te grote huizen blijven zitten waardoor jongeren geen woning kunnen vinden’. Maar op de manier waar de Koepel Gepensioneerden al een tijd voor pleit: erken dat wanneer er voldoende passende en betaalbare woonruimte voor senioren wordt gecreëerd de doorstroming op de woningmarkt pas echt op gang komt. Leg daar dus ook de focus op. De rest van het artikel leest u hier.