De volgende artikelen staan in de nieuwsbrief  van 20 augustus 2022:

  • Seniorencoalitie: AOW moet nú omhoog!

In polder en politiek is het in de koopkrachtdiscussie angstig stil rondom ouderen. En dat terwijl die al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen.

Daarom roept de Seniorencoalitie (het samenwerkingsverband van de Koepel Gepensioneerden met andere seniorenorganisaties) vandaag op om daar verandering in te brengen. Dat kan door de eerder aangekondigde verhoging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde AOW sneller in te laten gaan en die verhoging niet (zoals het plan is) grotendeels door ouderen zelf te laten betalen.

Voor een beter leesbare tekst, klikt u hier

  • Rampzalige koopkrachtcijfers onderstrepen noodzaak AOW-verhoging

Lees hier de Nieuwsbriefartikelen (nr. 37) van de Koepel Gepensioneerden.

Meerdere onderwerpen die u als gepensioneerde kunnen aanspreken vindt u op de website van de Koepel Gepensioneerden