De volgende onderwerpen staan o.a. in Nieuwsbrief 34 van de Koepel Gepensioneerden:

 • Integraal ouderenbeleid in het regeerakkoord. De Koepel heeft een manifest gepresenteerd wat de volgende punten bevat:
  • Maak na alle studies en plannen nu harde afspraken over woningen voor senioren, met ‘aantallen en jaartallen’. Goed ouder worden begint immers bij prettig wonen in leefbare wijken;
  • Investeer fors in preventie en welzijn. Voorkomen is echt beter (en goedkoper) dan genezen;
  • Maak een eind aan het steeds onderaan bungelen van ouderen op alle koopkrachtlijstjes. Plannen voor verdere fiscalisering van de AOW of hogere bijdragen in de zorg horen niet in een regeerakkoord, maar in de prullenbak;
  • Kom in plaats daarvan de met het pensioenakkoord gedane belofte van een koopkrachtig pensioen na, niet pas in 2027 maar nu;
  • Pak de kansen en uitdagingen van een samenleving waarin het aantal ouderen toeneemt integraal aan. Maak een eind aan de situatie dat iedereen een klein beetje en niemand echt verantwoordelijk is.

 

 • Tweede kamer willen een grotere rol van seniorenorganisaties in de uitwerking van het pensioenakkoord. De Koepel had 3 eisen gepresenteerd, t.w.:
  • niet pas bij ingang van een nieuw pensioenstelsel (dus in 2026/2027) indexeren, maar zo snel mogelijk;
  •  bij de overstap naar dat nieuwe stelsel rekening houden met het feit dat in pensioenfondsen veel geld ‘van oud naar jong’ is gegaan (onder meer doordat de pensioenen al jarenlang niet zijn verhoogd), en
  • meer zeggenschap van gepensioneerden in de aanloop naar het nieuwe stelsel en daarna. Het gaat immers ook om hùn geld.

Hier is de link naar de nieuwsbrief.