Met daarin de volgende onderwerpen:

– Langer zelfstandig in een passende woning met goede zorg.

De commissie ZWW heeft een beknopt overzicht gemaakt van de belangrijkste punten uit het advies van de Raad van Ouderen.

– Nabestaanden in het pensioenakkoord.

In de brief van minister Koolmees aan het Parlement over het Pensioenakkoord is ook veel aandacht besteed aan aanpassingen van het Nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen). Lees hier verder….

– Het definitieve advies van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

In januari 2020 bracht de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen de eerste versie van haar advies uit. In onze nieuwsbrief nummer 2 van 2020 hebben wij hier aandacht aan besteed. Verder lezen…..

Link naar de nieuwsbrief: hier