De volgende onderwerpen treft u aan in deze nieuwsbrief van de Koepel:

 • Eerste Kamer neemt nog wat extra tijd
  Op 30 mei worden de leden van de Eerste Kamer gekozen. Dan wordt duidelijk hoe de uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 15 maart zich vertaalt in de samenstelling van de nieuwe Senaat. Hoewel alle prognoses erop wijzen dat ook na 30 mei een kleine meerderheid te vinden is voor de nieuwe Pensioenwet, is alles erop gericht de wet voor de 30e (of beter: voor 13 juni, als de nieuwe Eerste Kamer wordt geïnstalleerd) in stemming te brengen.
  Daarom ook was eerder besloten dat na alle briefings, rondetafelgesprekken en schriftelijke vragen het afrondende debat over de wet op 15 mei (met een uitloop naar de dag daarop) zou plaatsvinden. Maar afgelopen week koos de Eerste Kamer er in meerderheid voor een en ander een week op te schuiven……
 • Vier keer volle bak
  Afgelopen week hield voorzitter John Kerstens vier keer een presentatie over de nieuwe Pensioenwet voor lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden: twee keer bij de Vereniging van Gepensioneerden van Douwe Egberts, maar ook bij de verenigingen van gepensioneerden van Hewlett-Packard en die van DSM. In totaal waren daarbij bijna 500 mensen aanwezig.
  Kerstens: ‘Ik vind het een van de mooiste onderdelen van m’n baan bij de Koepel. Rechtstreeks in gesprek met de mensen voor wie we het allemaal doen…….
 • Position paper hoorrecht naar lidverenigingen
  In de nieuwe Pensioenwet moeten verenigingen van gepensioneerden door sociale partners (werkgevers en vakbonden respectievelijk ondernemingsraden) verplicht worden gehoord over alle besluiten die zij nemen in het kader van de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. Daarmee zijn die verenigingen dé stem van gepensioneerden…..

Is u interesse gewekt? Lees dan de gehele tekst van de onderwerpen in deze nieuwsbrief  van de Koepel.