Senaat in de startblokken

De laatste dag voor het Kerstreces stemde de Tweede Kamer met een relatief grote meerderheid in met de nieuwe Pensioenwet. Naast coalitiepartijen CDA, Christen Unie, D66 en VVD gaven ook SGP, Volt, Groen Links en PvdA het wetsvoorstel hun zegen. Die laatste twee kregen voor hun ja-woord wat (zachte) concessies op het terrein van het door meer mensen straks pensioen kunnen gaan opbouwen èn een verlenging van de tijdelijk versoepelde indexatieregels.

Inmiddels loopt de Eerste Kamer zich warm voor behandeling van het wetsvoorstel en komt de Senaat volgende week daadwerkelijk uit de startblokken. Op dinsdag 17 januari bespreekt de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer wanneer en op welke wijze ze met het wetsvoorstel aan de slag wil. De Koepel Gepensioneerden gaat ervan uit dat in ieder geval vanuit de oppositie zal worden ingezet op een uitgebreid (en als het even kan langdurig) traject. Dat zal ongetwijfeld, net als in de Tweede Kamer, beginnen met een ronde schriftelijke vragen. Onderwerpen daarvoor alsook concrete te stellen vragen worden inmiddels door de Koepel en de organisaties waarmee zij in de Seniorencoalitie samenwerkt, aan Eerste Kamerleden aangedragen. Later volgen dan individuele gesprekken met diverse senatoren uit coalitie en oppositie.

Verder lezen…..