Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Op die datum geldt dezelfde privacy wetgeving in de gehele EU. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met gegevens van personen. Ook onze vereniging heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens, met als belangrijkste reden voor administratieve doeleinden. Daarbij moet u denken aan ‘naam/adres/woonplaats’, e-mailadres en bankrekeningnummer voor de automatische incasso van de jaarlijkse contributie.

link naar de verklaring