Bron: Koepel Gepensioneerden

  • Dat het onderwerp ‘pensioen’ leeft bij de achterban is zichtbaar geworden in de meer dan 400 vragen die voorafgaande en tijdens het verkiezingsdebat over pensioenen zijn gesteld en de bijna evenveel opmerkingen die zijn gemaakt. Dat is in schril contrast met wat we helaas zien bij de politici, de media en een belangrijk deel van de Nederlanders.  Verder lezen….
  • Mocht u het debat willen terugzien, dan kan dat via deze link
  • Het idee van de ouderenorganisaties om een onafhankelijke commissie te laten kijken naar ‘evenwichtigheid’ in het pensioenstelsel valt in vruchtbare aarde bij de politiek. Onder meer PvdA, ChristenUnie, 50 Plus en D66 denken dat zo’n commissie kan helpen bij een goede overgang naar een nieuw pensioenstelsel.